Odejście z pracy

Wiele osób ma ochotę z dnia na dzień rzucić swoją pracę. Niektórzy faktycznie podejmują decyzję pod wpływem emocji – trzaskają drzwiami i już nigdy więcej się nie pojawiają. Czy jest to jednak prawidłowe zachowanie? Jak rezygnacja z pracy wygląda w świetle prawa? Jakie dokumenty należy złożyć pracodawcy, by wiedział kiedy i w jaki sposób odchodzimy? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę 

Wypowiedzenie składamy w ręce przełożonego/ właściciela firmy, gdy jesteśmy zdecydowani co do rezygnacji z pracy w danym miejscu. Wówczas taki dokument powinien być dostarczony w formie pisemnej z zachowaniem wszelkich terminów, o których mowa między innymi w Kodeksie Pracy oraz w naszej umowie o pracę. Jeżeli pracowaliśmy w danym miejscu więcej niż 3 lata – obowiązuje nas minimum 3-miesięczny termin wypowiedzenia. W tym czasie mamy obowiązek przychodzić normalnie do pracy oraz starannie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Za ten czas otrzymujemy także stosowne wynagrodzenie. Wielu pracodawców wiedząc, że pracownik chce odejść namawia go także do wykorzystania wszystkich zaległych urlopów i dni wolnych – co również może być rozwiązaniem wygodnym dla obu stron. Zdarza się również, że na skutek ustaleń między stronami okres wypowiedzenia zostaje skrócony. 

Gdy pracownik składa wypowiedzenie, mamy trochę czasu, by zorganizować rekrutację, podczas której znajdziemy zastępstwo na dane stanowisko. W przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jest to dość sporo czasu, by wdrożyć nową osobę w obowiązki, wysłać ją na ewentualne szkolenie lub zapoznać dokładnie z działaniem i strukturą firmy. Dlatego też jest to ważne, by każdy pracownik wypowiadający umowę zachował się zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju i uczciwie podszedł do dotychczasowych zadań. Niestety zdarzają się także pracownicy, którzy po złożeniu wypowiedzenia nie pojawiają się już w firmie  idąc na L4 lub po prostu nie chcą mieć z tym miejscem nic wspólnego i podchodzą do pracy bardzo lekceważąco. W tej sytuacji poszkodowany pracodawca może wystąpić na drogę sądową, gdyż zachowanie pracownika jest nieprawidłowe i niezgodne z ich dotychczasową umową. 

Wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracodawcy 

Oczywiście również pracodawca został wyposażony w instrumenty prawne, które może zastosować w przypadku gdy np. jego pracownik działa na szkodę firmy, lub nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. W takim przypadku dokument także powinien mieć formę pisemną i zawierać m.in. przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

Jak widać z powyższego, nie bez powodu prawodawca stworzył przepisy, które regulują kwestie wypowiedzenia o pracę. W żadnej firmie po odejściu pracownika nie może bowiem pojawić się chaos ze względu na brak konkretnej osoby na danym stanowisku. Warto o tym pamiętać, nawet gdy rozstajemy się z danym miejscem i z konkretnymi osobami w niezbyt przychylnej atmosferze. Nie bez powodu, psychologowie zgodnie twierdzą, iż nie należy palić za sobą mostów, bowiem nigdy nie wiadomo kiedy przyjdzie nam spotkać się znów z danymi osobami. Dotyczy to zwłaszcza branż, gdzie środowisko jest bardzo hermetyczne, a nasz dotychczasowy, jaki i przyszły pracodawca dobrze się znają.