Czym jest umowa kupna sprzedaży?

Kupno oraz sprzedaż towarzyszą nam podczas codziennych czynności niemal każdego dnia. Przy drobniejszych transakcjach, nie zachodzi potrzeba zawierania umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym. Sytuacja zmienia się jednak gdy wartość nabywanej usługi wzrasta. Wtedy właśnie umowa gwarantuje nam nabycie rzeczy nieuszkodzonej, o określonej wartości, a wraz z prawami nabycia nabywamy również szereg praw względem sprzedającego. W Kodeksie cywilnym w art. 535 – umowa kupna- sprzedaży to właściwie sprzedaż dokonywana pomiędzy nabywcą i sprzedającym towar. Taka sprzedaż rodzi zobowiązywania prawne.

Kto może zawrzeć umowę sprzedaży?

Powyższa umowa, jeśli dotyczy rzeczy wartościowej, zawierana jest przez osoby pełnoletnie oraz osoby prawne (spółki) i organizacje ze zdolnością prawną, nadaną na mocy ustawy.

Dzieci poniżej 13. roku życia, z uwagi na brak prawa do czynności prawnych, nie mogą zawierać takich umów samodzielnie, a po ukończeniu 13 lat zdolność ta jest ograniczona. Co do zasady, transakcje dokonane przez osoby bez zdolności do czynności prawnych są nieważne z mocy prawa.

Obowiązki kupującego i sprzedającego

W momencie jej zawierania, umowa kupna sprzedaży rodzi prawa i obowiązki. Osoba sprzedająca przenosi własność rzeczy na osobę kupującą, a kupujący wypłaca mu za to określoną sumę pieniężną, ustaloną w umowie. Istnieją także szczególne rodzaje sprzedaży jak umowa zawarta na odległość, pierwokup, online, na raty, kredyt i na okres próbny.

Ustalenie ceny minimalnej, maksymalnej lub sztywnej

Podczas zawierania umowy sprzedaży stnieje pewna elastyczność pomiędzy zawierającymi umowy np. w kwestii ceny. Jednak wszelkie wątpliwości i podstawy jej ustalania reguluje kodeks cywilny.

Istotnym elementem każdej umowy sprzedaży jest cena np. nieruchomości.

W jakiej formie sprzedaż?

Sprzedaż drobniejszych artykułów, choćby spożywczych, szybko zbywalnych, konsumpcyjnych, nie wymaga umowy ze sprzedawcą, a podstawą nabycia jest jedynie paragon, otrzymany przy stanowisku kasowym.

Również w podobny sposób dokonujemy sprzedaży i nabycia sprzętu AGD czy RTV.

Sytuacja będzie zupełnie odmienna w przypadku zbycia lub nabycia nieruchomości. Każda taka sprzedaż rodzi daleko idące zobowiązania pomiędzy sprzedającym a nabywającym, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym. Wymagana jest wtedy forma szczególna umowy, poświadczona aktem notarialnym u notariusza, jak i szereg innych opłat towarzyszących tej umowie.

Umowa kupna i sprzedaży w przypadku nieruchomości bez aktu notarialnego w świetle prawa będzie nieważna.

Akt notarialny będzie również wymagany w wypadku sprzedaży przedsiębiorstwa.