Bezpłatna pożyczka na zakup samochodu

Zakup własnego samochodu to poważna decyzja i wydatek, który zazwyczaj przekracza budżet przeciętnego gospodarstwa domowego, a zgromadzone oszczędności mogą okazać się niewystarczające. Dlatego kupujący poszukują różnych źródeł finansów, z których najłatwiejsze wydaje się skorzystanie z możliwości pożyczki. Osoby potrzebujące dodatkowych środków, najczęściej udają się w tym celu do banku, złożyć wniosek o przyznanie kredytu. Kredyt zaciągnięty w banku ma jednak swoje wady. Często obarczony jest dość wysokimi kosztami, a uzyskanie w ten sposób pieniędzy wymaga czasu. Banki, bardzo często również, wymagają od swoich klientów dodatkowego zabezpieczenia, jak poręczenie osoby trzeciej, wykupienie ubezpieczenia spłaty kredytu, czy nałożenie hipoteki na kupiony samochód. Kredyty przyznawane przez bank, najczęściej są również celowe, więc z podjętej raz decyzji o kupnie auta, nie tak łatwo się wycofać. O wiele więcej możliwości oferują firm działające w sektorze pożyczek pozabankowych.

Pożyczka nie musi kosztować – pożyczki bezpłatne

Firmy udzielające pożyczek aktywnie poszukują nowych klientów. Bardzo często oferują więc bardzo korzystne warunki dla nowych kredytobiorców. Wiąże się to z długofalową strategią zabezpieczania spłaty zobowiązań, jaką jest budowanie zaufania kredytowego. Firmy stosujące tego rodzaju strategię oferują pierwsze kredyty w kwocie nieprzekraczającej pewnych, ustalonych limitów. Może to być – w zależności od firmy – na przykład pięć, dziesięć, czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Pierwsze pożyczki zazwyczaj są bezpłatne albo też bardzo nisko oprocentowane. Niskie oprocentowanie, czy też zerowe koszta kredytu, pozwalają klientom instytucji pozabankowych na łatwiejsze spłacenie pożyczki. W ten sposób budowane jest zaufanie, zarówno klienta do firmy pożyczkowej, jak i firmy do klienta. Klienci, w razie potrzeby często wracają do tych samych firm i biorą kolejne pożyczki. Kolejne pożyczki oprocentowane są już wyżej, aczkolwiek limity kwot dla sprawdzonych klientów są również odpowiednio wyższe. W ten sposób w razie potrzeby osoba, którą interesuje taka pożyczka na samochód: https://www.wonga.pl/pozyczka-na-samochod, może ją uzyskać bezpłatnie, albo bardzo niskim kosztem.

Więcej informacji na temat pozabankowych instytucji pożyczkowych

Instytucje działające w pozabankowym sektorze kredytowym obecne są na polskim rynku już od lat dziewięćdziesiątych. W początkach tego rynku, w sytuacji braku odpowiednich regulacji prawnych, kiedy kapitalistyczne państwo stawiało dopiero swoje pierwsze kroki, niektóre z powstałych wtedy firm mocno nadszarpnęły zaufanie klientów i przyczyniły się do powstania dość złego wizerunku całego sektora. Z upływem czasu i kolejnymi regulacjami prawnymi, ilość nieuczciwych firm obecnych na rynku zaczęła spadać, a pojawiły się duże, często międzynarodowe instytucje, dysponujące odpowiednim kapitałem i doświadczeniem, a przede wszystkim – o ugruntowanej i stabilnej pozycji. Obecnie zaufanie klientów do sektora zdecydowanie wzrosło, a – jak pokazują statystyki – Polacy bardzo chętnie korzystają z pożyczek pozabankowych.