Progi podatkowe – czym są i jaka jest ich wysokość?

Progi podatkowe, powiązane ściśle z samym podatkiem dochodowym, są obowiązkowym świadczeniem uiszczanym dla naszego państwa. Jego wysokość zależy od naszego dochodu oraz odliczeń, które wykorzystaliśmy w danym roku.

Progresywna skala

W Polsce skala progu podatkowego (zobacz artykuł) ma charakter progresywny: dochód do wysokości pierwszego progu jest związany z określoną stawką. Nadwyżka tego progu wiąże się z drugą, wyższą stawką podatkową: 32%. Definiując w skrócie, progi podatkowe to kwoty zawarte w ustawie, których wysokość wpływa na uiszczane podatki dochodowe w każdym roku rozliczeniowym. Obecnie obowiązują dwie skale, na podstawie których pobierany jest podatek dochodowy. Podstawowe obliczenie to 85,528 zł. Wtedy wysokość podatku wynosi 18%. Osiągając wyższy dochód, musimy liczyć się z nadwyżką podatku, wynoszącą 32%. W obu sytuacjach musimy pamiętać o odjęciu kwot zmniejszających podatek, takich jak ulgi podatkowe czy ubezpieczenia.

Wysokość progów podatkowych

W każdym roku kwota zmniejszająca podatek jest przekształcana. Wszystko za sprawą szczegółowej weryfikacji finansów publicznych naszego państwa. Dochód, który osiągamy ma kluczowe znaczenie. Wyliczenie naszego wynagrodzenia to podstawa, od której odliczany jest później podatek. Te skomplikowane kalkulacje najlepiej wykonać za pomocą odpowiedniego systemu bądź księgowej.

Ulgi podatkowe 2018

Od zeznania rocznego możemy odliczyć pewne kwoty. W skład ulg podatkowych wchodzą zwolnienia, odliczenia, obniżki bądź zmniejszenia, które przyczyniają się do obniżenia wysokości naszego podatku. Aby dowiedzieć się, jakie ulgi nam przysługują warto skorzystać z pomocy księgowej, która szczegółowo przebada naszą sytuację finansową i na jej podstawie wyda nam opinię. Jedną z ulg jest ulga rodzinna, którą możemy uzyskać kiedy wychowujemy dzieci samotnie. Na ulgę liczyć mogą również rodzice dzieci niepełnosprawnych w związku z przeprowadzaną rehabilitacją. Ulgi dotyczą również kwot składanych na ubezpieczenie społeczne.

Próg podatkowy i jego zmiany

Każdego roku jak widać próg podatkowy się zmienia. Wszystko za sprawą finansów, jakie wpływają do skarbu państwa i tego, jaka jest ich ilość. Pod uwagę bierze się także wiele innych czynników, jednak gdyby nie wspólne podatki wiele dóbr, z których korzystamy na co dzień nie byłoby dostępnych, gdyby nie ich publiczny dostęp. Chodniki, drogi czy budynki publiczne to dobra z których korzystają wszyscy obywatele: ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której elementy te stają się nagle prywatne.